گاهی چنان درگیر مشکلات می‌شویم که باورمان نمی‌شود راهی برای نجات وجود دارد.

حال آن‌که اگر یک بار توانسته باشیم از مشکلی رها شویم بار دیگر نیز می‌توانیم  از خطوط مشکلات با نیروی لایتناهی گذر کنیم

عزیزان

یاد خدا را فراموش نکنید هیچگاه، چه در بحبوبه ی مشکلات؛ چه در ردیف خوشی ها.