زمین نخورید

هر برنامه و هدفی را که دارید زمین نگذارید

اگر جنگی آغاز شده، فرمانده  شجاع آن جنگ باشید نه مشاوری ترسو که به سرباز ها پناه می‌برد

از بحران نهراسید

بحران طوفان است و طوفان گذراست

روز های سخت آدم های سر سخت:

عزیزان

چرا گمان میکنید تمام روزهای زندگی‌تان باید روی ریل خوبی حرکت کند؟

باور کنید اشکالی ندارد اگر گاهی دچار روزمرگی شوید، خسته یا بی‌حوصله باشید.

مهم این است که  حواستان به طوالی روزها باشد

هر روز را به رنج ‌و شکست نگذرانید

چرا که در پس تاریکی ابرها، خورشید پنهان است…

می‌دانید زندگی مسیر صافی نیست که سراسر هموار باشد
مشکلات همیشه چاله‌های موجود در مسیر‌اند
هر راهی سختی و ناهمواری خودش را دارد
و اگر بفهمی در هر مسیر مشکلاتی هست تلاشت را بیشتر خواهی کرد نه اینکه مسیرت را عوض کنی