هنر جدی بودن

آدمهای موفق کارشان را جدی می‌گیرند، برای موفقیت باید  خودت را در جاده ی سختی بیندازی و نادیده بگیری تمام کسانی را که بقول خودشان از سر دلسوزی میگویند:  چقدر به خودت سخت می‌گیری؟؟؟